ފެއާރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ތާޖުއްދީން ހޮވިއްޖެ

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލު 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ފެއާރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލު ގޮސްފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހިމެނުނީ ގުރޫޕް ބީ ގައެވެ. ގުރޫޕް ބީގައި ތާޖުއްދީން ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޣާޒީ ސްކޫލާއި، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި، ހުރަވީ ސްކޫލެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލްގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހިރިޔާ ސްކޫލާއި ބައްދަލުކޮށްވަނީ މިމުބާރާތުން ތާޖުއްދީންވަނީ އަލްވަދާޢު ކިޔާފައެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޓީމަކަށް 9 ޕޮއިންޓާއެކު ޣާޒީ ސްކޫލު ގޮސްފައިވާ އިރު ދެވަނަ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި 6 ޕޮއިންޓާއެކު ގޮސްފައި ވަނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލެވެ. ޖަމާލުއްދީންނަށް 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު މިމުބާރަތުން އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި އަލްވަދާޢު ކިޔާފައިވަނީ ހުރަވީ ސްކޫލެވެ.

ފެއާރ ޕްލޭ ޓްރޮފީ ޓީމުގެ ދަރިވަރުން މެޑަމް ބަޝީރާއާއި ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ

ކުޅުންތެރިން  މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޢަޞްރު ނަމާދު ކުރަނީ

ސްކޫލުގެ ނާޡިރާ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް ހިތްވަރު ދެއްވަނީ

ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ފޮޓޮއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

ކުޅުންތެރިންނަށް ތަރުޙީބުދިނުމުގެ ތެރެއިން

ގޯލް ޖެހުމުން އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 Thaajuddeen School