Monthly Archives: December 2016

މައިލޯ ބިގް މެޗު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޚަބަރު: ސަން: ކުޅިވަރު އެކުވެނީ ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ މެޗުގެ ޓޮސް ދިމާވުމުން މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް ގަސްތުކުރީ ކުޅުމަށެވެ. މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުން ކުޅެންއަރައި 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ކެރެމް މުބާރާތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ރަން ވަނަތަކެއް

ކެރަމް ޓީމް އިވެންޓްގެ ދެ އެމުރުފުރާ އަކުން ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީނަށް ޚަބަރު: ސަން އޮންލައިން އަންހެން ފިރިހެން ދެ އުމުރުފުރާއަކަށް ބާހާލައިގެން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

© 2016 Thaajuddeen School