Monthly Archives: March 2019

ފެއާރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ތާޖުއްދީން ހޮވިއްޖެ

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލު 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ފެއާރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލު ގޮސްފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހިމެނުނީ ގުރޫޕް ބީ ގައެވެ. ގުރޫޕް ބީގައި ތާޖުއްދީން...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ތިރީސްވަނަ އަހަރީ ތާޖު ދުވުން ބާއްވައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތާޖް ދުވުމުގެ ނަމުގައި ޙަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ދުވުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މަހާރެހެންދި  ފަޒްނާ...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

© 2016 Thaajuddeen School