ސްކޫލް ޚަބަރު

އިންޓަ ސްކޫލް ކްރިކެޓް މުބާރާތް: 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހޯދަައިފި

އިންޓަރ ސްކޫލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ޓީމު — ހަތްވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީން ސްކޫލް...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ފެއާރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ތާޖުއްދީން ހޮވިއްޖެ

މަމެން އިންޓަރ ސްކޫލު 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ފެއާރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލު ގޮސްފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހިމެނުނީ ގުރޫޕް ބީ ގައެވެ. ގުރޫޕް ބީގައި ތާޖުއްދީން...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ތިރީސްވަނަ އަހަރީ ތާޖު ދުވުން ބާއްވައިފި

ތާޖުއްދީން ސްކޫލަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތާޖް ދުވުމުގެ ނަމުގައި ޙަރަކާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ދުވުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ މަހާރެހެންދި  ފަޒްނާ...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

މައިލޯ ބިގް މެޗު ތާޖުއްދީން ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޚަބަރު: ސަން: ކުޅިވަރު އެކުވެނީ ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ މެޗުގެ ޓޮސް ދިމާވުމުން މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް ގަސްތުކުރީ ކުޅުމަށެވެ. މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުން ކުޅެންއަރައި 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

ކެރެމް މުބާރާތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ރަން ވަނަތަކެއް

ކެރަމް ޓީމް އިވެންޓްގެ ދެ އެމުރުފުރާ އަކުން ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީނަށް ޚަބަރު: ސަން އޮންލައިން އަންހެން ފިރިހެން ދެ އުމުރުފުރާއަކަށް ބާހާލައިގެން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި މަހުގެ...   އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ...

© 2016 Thaajuddeen School